Om klubben

Haderslev Y’s Men’s Club er en del af en større sammenhæng.

Y’s Men er mennesker, der vil bruges, og som ønsker at være med i et åbent og uhøjtideligt men forpligtende kristent fællesskab. De fleste medlemmer har baggrund i de frie folkekirkelige foreninger, spejdere eller FDF og vil gerne være med til at gøre en forskel.

Y’s Men er et fællesskab for voksne. Det giver personlig udvikling med større livskvalitet for den enkelte i et godt socialt samvær med andre.
Alle skal kunne finde sig godt tilpas og være med i et frivilligt arbejde der nytter.

Y’s Men støtter lokalt og globalt. Gennem klubbens aktiviteter ydes et økonomisk tilskud eller en konkret hjælp til børne- og ungdomsarbejde i foreninger, organisationer eller kirkeligt arbejde og til projekter ude i verden.
Medlemmerne betaler selv for klubbens udgifter, og alle indsamlede penge går til de valgte formål.

Logoet er omkranset af den røde trekant, som er et gammelt symbol for Gud. Det har været brugt af mange KFUMorganisationer – på engelsk YMCA. Herfra stammer Y’et og det engelske navn. Logoet er forsynet med en globus for at markere det internationale i bevægelsen. Den begyndte i USA i 1922 og kom til Danmark i 1947. Der er i Danmark knap 1600 klubber med omkring 3500 medlemmer.