Besøg hos vores venskabsklub i Struer 13/4 2019

Struerklubben havde inviteret os til besøg hos dem lørdag den 13. april. Det var dejligt solskinsvejr at køre i og vi mødtes ved deres genbrugsmarked. Her fik vi fortalt om markedet og om, hvordan de havde organiseret og drev den. Det var meget inspirerende og gav anledning til gode samtaler. Vi spiste frokost i menighedshuset ved Gimsing Kirke, hvor de normalt holder deres møder. Der blev snakket godt over smørrebrødslagkagen! Derefter kørte vi til Struer Museum, hvor der er en stor afdelig med B&O's historie. Vi fik en virkelig spændende rundvisning med masser af pændende historiske glimt. Efter et godt kaffebord gik vi over i Gimsing Kirke, hvor menighedsrådsformanden, der er medlem af klubben, fortalte om kirken. Vi sang nogle nyere salmer, bad Fadervor og gik så tilbage og fik en portion aspargessuppe at køre hjem på. Det var et virkelig dejligt besøg, som vi siger stor tak for! Vi aftalte at mødes igen i Haderslev i foråret 2020.