Sådan er klubben organiseret

Da klubben er en del af en verdensomspændende organisation, er mange af klubbetegnelserne præget af de engelske betegnelser. Derfor hedder det et præsidium og ikke en bestyrelse.

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver:

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og har kontakten til Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Sekretæren
Fører klubbens korrespondance og refererer fra alle klubmøder og præsidiemøder.

Skatmesteren
Fører specificeret drifts- aktivitets- og statusregnskab, opkræver kontingent.

Ved de enkelte møder går mødeledelsen på skift mellem medlemmerne - kaldet toastmaster.

Klubben har nedsat en række udvalg til varetagelse af forskellige opgaver: Programudvalg - festudvalg - Loppeudvalg.

Klubben er den del af Distrikt Grænselandet, der omfatter 10 klubber i Sønderjylland og Sydslesvig - se Distrikt Grænselandets hjemmeside.