Besøg af vores venskabsklub fra Struer 10. april 2018

Vi havde glædet os til den første klubkontakt, som fandt sted, da Struerklubben beøgte os 10. marts 2018. Vi mødtes til en frokost i Sognehuset ved Gl. Haderslev Kirke, hvor vi normalt holder vores møder. Efter frokosten gik vi til Domkirken, hvor Thorkild Sørensen fortalte om Domkirken, hvorefter domprovst Torben Hjul Andersen holdt en "prædiketime" med os, hvor han stillede spørgsmål til os om søndagens tekst og hans overvejelser om den. Vi sang også nogle salmer og hade en liturgisk afrunding af besøget. Efter et "sønderjysk kaffebord" udvekslede vi erfaringer om vore klubber og sluttede med en billedfortolkning af Skabelsesberetningen. Efter en portion suppe kunne vi tage afsked med kubben. Det var klart et samvær, der skulle gentages!