Program for foråret 2020

Onsdag 15. januar kl. 18.00:    Fællesmøde - Nytårkur. TM og program ved
                                                      programudvalget. Udvidet mødetid.

Søndag 19. januar:                     International Kirkedag - se program

Søndag 26. januar:                     Diakoniens dag: Kirken og handicappede
                                                       - se kirkernes hjemmesider.

Mandag 27. januar kl. 18.30:    Fællesmøde med Tørning Len - se program

Onsdag 5. februar kl. 18.00:     Fælles klubmøde i Den Gamle Latinskole: Besøg af Jens Chr.
                                                       Gjesing: Hvad vil vi med Europa? Udvidet mødetid.

Onsdag 19. februar kl. 18.00:   Internt klubmøde v. præsidiet.

Onsdag 4. marts kl. 18.00:        Fælles klubmøde: Time of fast v. medlems/aktivitetsudvalget.

Onsdag 18. marts kl. 18.00:      Fælles klubmøde: Martin Højgaard Jensen: Skolen o Goma, DF Congo og flygtningeproblematikken v. præsidiet.

Fredag 3. april:                            Distriktskonference i Løgumkloster - program følger.

Onsdag 15. april kl. 18.00:         Forårsfest v. festudvalget. Besøg af Ellen Øgendahl
                                                       - program følger.

Onsdag 6. maj kl. 18.00:             Fælles klubmøde v. programudvalget.

Lørdag 16. maj:                           Besøg af vores venskabsklub fra Struer - se invitation.

Onsdag 3. juni kl. 18.00:            Fælles klubmøde: Besøg af Claes Fuglsang, som fortæller om at vokse op i det tyske mindretal v. medlems/aktivitetsudvalget.

Onsdag 17. juni:                          Klubafslutning med præsidieoverdragelse v. festudvalget
                                                       - program følger.